ARTICOLE ÎN REVISTE ŞTIINŢIFICE

Muzeul virtual al foametei din Basarabia

• Aspecte ale sovietizării Basarabiei în timpul primului an de ocupaţie sovietică (1940-1941). Studiu de caz: comuna Cimişeni, plasa Budeşti, judeţul Lăpuşna în Anuarul Asociaţiei Profesorilor de istorie din România – Filiala Bistriţa-Năsăud, 2007, p. 70-72.
• Mariana S. Ţăranu, F. Stan, Consideraţii privind ocupaţia sovietică în Basarabia şi regimul aplicat intelectualităţii (1940-1941) în Anuarul Muzeului Marinei Române, 2007, Constanţa, 2008, p. 311-325.
• Teroarea intelectualităţii basarabene sub regimul ocupaţiei sovietice (1940-1941) în Pro Basarabia – repere istorice şi naţionale, Iaşi, 2007, p. 161-171.
• Teroarea intelectualităţii în primul an de ocupaţie a Basarabiei în Anuarul Muzeului Marinei Române, Constanţa, 2008, p. 178-187.
• Politica de depopulare a Basarabiei în primul an de ocupaţie sovietică (1940-1941), în: 1918-2008, 90 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, Constanţa, 2008, p. 173-179.
• Unele aspecte ale politicii religioase din Basarabia în timpul primului an de ocupaţie sovietică în Destin românesc, 2008, nr. 4, p. 10-18.
• Politica statului faţă de intelectualitate în primele decenii ale puterii sovietice, aspecte istoriografice, în Anuarul Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din Moldova, Chişinău, Pontos, 2008, nr. 8, p. 265-272.
• Politica statului faţă de intelectualitate în primele decenii ale puterii sovietice, aspecte istoriografice, în Anuarul Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din Moldova, Chişinău, Pontos, 2008, nr. 8, p. 265-272.
• Politica Partidului Comunist de boşevizare a RSSM prin intermediul mass-mediei (1940-1941) în Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX, Sibiu, Techno, 2008, p. 201-209.
• Teroarea împotriva intelectualităţii basarabene în timpul primului an de ocupaţie sovietică în Destin românesc, 2009, nr. 3, pag. 27-39.
• Politica statului sovietic şi a Partidului Comunist de legiferare în teritoriile anexate în urma Pactului Ribbentrop-Moplotov: cazul RSSM în Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX, Sibiu, Techno, 2009, pag. 185-196.
• Crearea RSSM – o consecinţă imediată a Pactului Ribbentrop-Molotov în Arc peste timp: 23 august 1939-23 august 1944, Constanţa, Muzeul Marinei Române, 2009, pag. 119-128.
• Tentative de legiferare a teritoriului românesc anexat de sovietici: crearea RSSM în Studia în honorem, Magistri Ion Calafeteanu. Istorie şi istoriografie contemporană, Coord. dr. Florin C. Stan, Constanţa, Editura Muzeului Marinei Române, 2010, pag. 232-245.
• Particularităţile învăţământului superior din RSSM în timpul primului an de ocupaţie sovietică în Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX, Sibiu, Techno, 2010, pag. 156-167.
• Teroarea comunistă din Basarabia în primul an de ocupaţie sovietică (1940-1941) în Destin românesc, 2010, nr. 1, pag. 61-72.
• Teroarea comunistă din Basarabia în primul an de ocupaţie sovietică (1940-1941) în Destin românesc, 2010, nr. 3-4, pag. 37-68.
• Unele modalităţi de racolare a basarabenilor în NKVD-ul sovietic (1940-1941) în La frontierele civilizaţiei. Basarabia în context geopolitic, economic, cultural şi religios. Conferinţa Internaţională: Galaţi, 21-23 octombrie, 2010, Colectiv de editare: G. Enache ş.a., Galaţi, University Press, 2011, pag. 381-388.
• Organizarea procedurii de votare şi activitatea Sovietului Suprem al RSSM în timpul primei ocupaţii sovietice (1940-1941) în Revistă de istorie a Moldovei, 2012, nr. 1, pag. 42-78.
• Impunerea legislaţiei sovietice pe teritoriile româneşti de la Est de Prut în timpul primei ocupaţii sovietice în Tyrageția, 2012, pag. 293-305.
• Politica sovietică de depopulare a Moldovei de la Est de Prut în timpul primei ocupaţii sovietice. 1940-1941 în Şcoala memoriei, 2011, Prelegeri şi discuții de la a XIV-a ediţie a Şcolii de vară de la Sighet (11-18 iulie 2011), Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2012, pag. 178-183.
• Dreptul la circulație pe teritoriul RSS Moldovenească în timpul primei ocupații sovietice (1940-1941) în IN MEMORIAM Gh. Buzatu, Iași, 2014, pag. 793-794.
• Organizarea acțiunilor informative sovietice referitoare la situația din România (1940-1941) în Basarabia: problemă națională, implicații internațională, 2014, pag. 890-905.
• Istorie şi politică în comunism (1917-1965): cazul R(A)SSM în Plural, 2016, nr. 1, vol. 4, pag. 115-118.
• Omorâți prin înfometare sau timpuri pe care nu le-a vrut Dumnezeu în Maluri de Prut, Piatra Neamț, 2018, pag. 83-97.
• Modalitățile de rechiziționare a produselor agricole de la locuitorii RSSM în timpul foametei organizate în Akademos, Revistă de știință, inovare, cultură și artă, 2018, nr. 1 (48), pag. 91-98. (http://www.akademos.asm.md/files/91-97_Modalitatile%20de%20rechizitionare%20a%20produselor%20agricole%20de%20la%20locuitorii%20RSSM%20in%20timpul%20foametei%20organizate.pdf).
• Activitatea punctelor de primire a cerealelor de pe teritoriul RSSM (1944-1947) în In memoriam Gheorghe Palade (1950-2016), Chișinău, 2018, pag. 418-424.