Condițiile de utilizare ale exponatelor muzeului virtual al foametei

Muzeul virtual al foametei din Basarabia

Utilizarea site-ului Muzeului Virtual al Foametei este condiționată de respectarea condițiilor generale de acces, dar și de respectarea ansamblului de legi aplicabile.

Imaginile, textele, interviurile, documentele, hărțile sunt proprietatea Muzeului Virtual al Foametei. Toate drepturile sunt rezervate.

Conținutul prezentat pe site-ul Muzeului Virtual al Foametei este destinat utilizării în scopuri personale, cercetare și studiu individual și necomercial. Reproducerile pe hartie sau digitale ale materialelor disponibile sunt autorizate cu condiția ca acestea să fie utilizate în scopuri personale și sa fie menționată sursa de proveniență a materialelor, excluzând orice utilizare în scopuri comerciale.

Folosirea materialelor este permisă doar cu acordul în scris al Muzeului Virtual al Foametei. Orice reproducere neautorizată în condițiile menționate mai sus este considerată o încălcare a drepturilor de autor ale Muzeului Virtual al Foametei și va artage urmările prezăzute de Lege în materia protecției dreptului de autor.