Documentul 19

Muzeul virtual al foametei din Basarabia

Documentul 19

Împuternicitului Comitetului Raional Olănești
Tov. Evtodenko Stepan Dimitrievici

Informație[1]

Vă aduc la cunoștință că în izoleatorul de distrofie în termen de cinci zile dela 1-5 martie 1947 au murit șapte bolnavi, din care unul a murit de cum fost adus, iar altul a murit peste o zi.

Pe ziua de 1 martie s-a primit 20 kg de pâine în loc de 27, pe zilele de 2,3,4 martie nu s-a primit pâine deloc, pe ziua de 5 martie s-a primit în loc de pâine câte 150 grame de făină de om pentru galuști, iar pe ziua de 6 martie n-a primit câte 600 grame de pâine până în prezent.

Pe deplin s-a primit următoarele: crupa, jir[2] și zahărul.

Lipsa acestor produse a agravat situația bolnavilor.

Că n-au fost producte pe deplin pentru distrofici din izoleatorul Caplani ca pâine, carne și făină au știut Predsedateli Selipoului Grosu Simion și zagatovnicul Grigoriev, bugalterul Cibotar Dimitrie și Președintele S./Sovietului Tov. Slesar I.P.

Pentru aceste neajunsuri vă aduc la cunoștință.

Felidșer  Gh.Platon
Caplani
16 martie 1947


[1] Scrisoarea e scrisă în limba română în grafie chirilică.

[2] În românește grăsimi.

Un share sau un like ajută ca informația să ajungă la cât mai mulți!