Documentul 24

Muzeul virtual al foametei din Basarabia

Documentul 24

Secret

CR Bender

Tov. Varov I.M.

Înștiințare

Prin prezenta, Direcția raională Bender Vă aduce la cunoștință că Uniunea Cooperației de Consum Bender nu asigură cu pietrol lampant baracile raionului. În baza răspunsului UCC se constată că la moment depozitul nu dispune de pietrol lampant. Rog să luați măsuri.

6 martie 1947                                                                         /semnătura/

Un share sau un like ajută ca informația să ajungă la cât mai mulți!