Documente

Muzeul virtual al foametei din Basarabia

Like

Documentul 10

Comments are off
Hotărârea nr. 185CCP din RSSM 3 mairtie 1945                  or. Chișinău Cu privire la deschiderea comisioanelelor în RSSM … de la populație se vor cumpăra obiecte casnice, mobilă, alte lucruri, inclusiv: mobilă pentru birouri, inventar, utilități pentru organizațiile de stat, instituții medicale, case pentru copii, grădinițe, hoteluri etc. Orașele unde urmează a fi deschise astfel de magazine: Chișinău, Bălți, Tiraspol, Orhei, Râbnița, Bender, Cahul. Un share sau un like ajută ca informația să ajungă la cât
Citește...
Like

Documentul 9

Comments are off
Sovietului Miniștrilor din RSSMDe la Novițkaia Galina Ivanovna, Locuitoare a orașului Chișinău, stradaSadovaia, nr. 5Solistă a corului „Moldova”Născută în orașul Chișinău, moldoveancă. … din cauza situație critice în care ne-am pomenit, în anul 1946 am dat o cameră în chirie familiei tov. Saprîkina A.F. angajată a Școlii de Partid, încheind un contract pe un termen de șase luni. În anul 1947 i-am propus tov. Saprîkina să elibereze camera, în consecință a izbucnit o ceartă, atunci
Citește...
Like

Documentul 8

Comments are off
Președintelui Cooperativei de Consum din raionul CongazTov. Nehoroshii În legătură cu faptul că în raion a sosit o delegație specială care are sarcina de a lupta cu distrofia în componența unui grup de medici calificați, membri ai Guvernului, persoane responsabile din cadrul CC al PC(b)M și Comitetului Județean al PC(b)M,  Comitetul Executiv raional și Comitetul Raional al PC(b)M Vă obligă să eliberați din fondurile de rezervă locale pe care le-ați primit la indicația Președintelui adjunct
Citește...
Like

Documentul 7

Comments are off
Comitetului Executiv al Sovietului Miniștrilor din RSSM[1]De la locuitorul satului Băcioi, raionul Chișinău,Preotul pensionar Onisim Gheorghievici[2] Budacov[3] Cerere Ca o completare la cererea adresată sovietului sătesc Băcioi de la 24 noiembrie 1946 consider necesar să atrag atenție la nivelul asigurării cu produse alimentare la moment. Mie statul nu îmi eliberează împrumut pentru a-mi achiziționa produse alimentare, de aceea am fost nevoit să cumpăr cereale de la comercianți. Din cauza lipsei magazinelor particulare de vânzare a
Citește...