Documentul 8

Muzeul virtual al foametei din Basarabia

Documentul 8

Președintelui Cooperativei de Consum din raionul Congaz
Tov. Nehoroshii

În legătură cu faptul că în raion a sosit o delegație specială care are sarcina de a lupta cu distrofia în componența unui grup de medici calificați, membri ai Guvernului, persoane responsabile din cadrul CC al PC(b)M și Comitetului Județean al PC(b)M,

 Comitetul Executiv raional și Comitetul Raional al PC(b)M Vă obligă să eliberați din fondurile de rezervă locale pe care le-ați primit la indicația Președintelui adjunct al Sovietului de Miniștri al RSSM tov. Krasnov: 15 kg de grăsimi animaliere, 15 kg de miere de albine și 10 kg de brânză – pentru 13 persoane, inclusiv, pentru trei dintre acestea produse dietice la un preț de sinecost.

Eliberarea produselor menționate se va face la magazinul destinat activului de partid la indicația personală a șefului Direcției raionale.

Președintele Comitetului Executiv raional Congaz                              /Uporov/

Secretarul CR al PC(b)M responsabil de cadre                                   /I.Pozdneakov/ 

Un share sau un like ajută ca informația să ajungă la cât mai mulți!