Lista publicațiilor științifice

Muzeul virtual al foametei din Basarabia

  • Monografia „Petru Cercel. Un principe al Renașterii în Țara Românească (1583 – 1585)”, Sibiu, Editura Armanis, 2015, 254 pag.
  • Despre obiceiul popular al Udatului Ionilor din satul Tălmășel, Județul Sibiu în Conferința științifică națională cu participare internațională a tinerilor cercetători „Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație (Ediția a III-a), Chișinău, 2018, pag. 40-41.
  • Sărbătorirea Lolelor – obicei vechi din Anglia în Conferința științifică națională cu participare internațională a tinerilor cercetători „Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație (Ediția a III-a), Chișinău, 2018, pag. 41-42.
  • Considerații generale cu privire la o hartă eroică a județului Sibiu în Gânduri și simțiri prin fapte. Studii și articole de istorie. Simpozion național cu participare internațională, Sibiu, 27 martie, Editura Armanis, 2018, pag. 190-200.
  • Educația estetică în Inițiative didactice. Revistă națională de articole, studii și lucrări științifice, Editor Delta Cart Educațional, 2009, decembrie, nr. 57, pag. 22-23.
  • Competențele profesorului în contextul reformei curriculare în Contribuții în domeniul educației, științei și tehnicii în anul internațional al biodiversității. Sesiune de comunicări științifie. Grupul școlar industrial energetic, Sibiu. Coordonatori: Sorin Dan Voloșciuc, Lăcrămioara Dărăban, Daniela Rotărescu, Anca Voineag, Sibiu, 2010, pag. 58-60.