LISTA PUBLICAȚIILOR

Muzeul virtual al foametei din Basarabia

Conferențiar universitar, doctor în istorie

Mariana S. ȚĂRANU

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

MONOGRAFII

 • V. Lenin fără machiaj: teroarea intelectualităţii sovietice, Chişinău, Grafema Libris, 2007, 220 pag. (Decernată cu Diploma Salonului Internaţional de carte, Chişinău, 2007).
 • Degradarea sistemului de învăţământ, mass-media şi persecuţiile religioase din Moldova de la est de Prut în timpul primei ocupaţii sovietice (1940-1941), Sibiu, Tipografia Bibliotecii ASTRA, 2010, 82 p.  
 • Moldova de la Est de Prut în timpul primei ocupaţii sovietice (1940-1941), Sibiu, Editura Asociaţiunii Astra, 2010, 208 p. (Fundaţia Culturală Magazin istoric i-a conferit Premiul „Alexandru Boldur”, 12 aprilie 2012, Bucureşti, România).
 • Cimişeni – file de istorie (1600-2014), Chişinău, Tipografia Centrală, 2014, 186 pag.
 1.  EDIŢII DOCUMENTARE
 • Scrisori către Stalin sau spovedaniile celor ocupaţi (1947-1953), Chişinău, Pontos, 2014, 520 pag.

LUCRĂRI ŞTIINŢIFICO-METODICE

 Ghiduri metodice/metodologice

 • Note de curs la sociologie, Chişinău, Evrica, 2014, 100 pag.
 • Sugestii metodologice la sociologie, Chişinău, Evrica, 2015, 114 pag.
 • Sociologia. Ghid metodologic. Chişinău, Evrica, 2015, 26 pag.

ARTICOLE ÎN REVISTE ŞTIINŢIFICE

 • Aspecte ale sovietizării Basarabiei în timpul primului an de ocupaţie sovietică (1940-1941). Studiu de caz: comuna Cimişeni, plasa Budeşti, judeţul Lăpuşna în Anuarul Asociaţiei Profesorilor de istorie din România – Filiala Bistriţa-Năsăud, 2007, p. 70-72.
 • Mariana S. Ţăranu, F. Stan,  Consideraţii privind ocupaţia sovietică în Basarabia şi regimul aplicat intelectualităţii (1940-1941) în Anuarul Muzeului Marinei Române, 2007, Constanţa, 2008, p. 311-325.
 • Teroarea intelectualităţii basarabene sub regimul ocupaţiei sovietice (1940-1941) în Pro Basarabia – repere istorice şi naţionale, Iaşi, 2007, p. 161-171.
 • Teroarea intelectualităţii în primul an de ocupaţie a Basarabiei în Anuarul Muzeului Marinei Române, Constanţa, 2008, p. 178-187.
 • Politica de depopulare a Basarabiei în primul an de ocupaţie sovietică (1940-1941), în: 1918-2008, 90 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, Constanţa, 2008, p. 173-179.
 • Unele aspecte ale politicii religioase din Basarabia în timpul primului an de ocupaţie sovietică în Destin românesc, 2008, nr. 4, p. 10-18.
 • Politica statului faţă de intelectualitate în primele decenii ale puterii sovietice, aspecte istoriografice, în Anuarul Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din Moldova, Chişinău, Pontos, 2008, nr. 8, p. 265-272.
 • Politica statului faţă de intelectualitate în primele decenii ale puterii sovietice, aspecte istoriografice, în Anuarul Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din Moldova, Chişinău, Pontos, 2008, nr. 8, p. 265-272.
 • Politica Partidului Comunist de boşevizare a RSSM prin intermediul mass-mediei (1940-1941) în Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX, Sibiu, Techno, 2008, p. 201-209.
 • Teroarea împotriva intelectualităţii basarabene în timpul primului an de ocupaţie sovietică  în Destin românesc, 2009, nr. 3, pag. 27-39.
 • Politica statului sovietic şi a Partidului Comunist de legiferare în teritoriile anexate în urma Pactului Ribbentrop-Moplotov: cazul RSSM în Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX, Sibiu, Techno, 2009, pag. 185-196.
 • Crearea RSSM – o consecinţă imediată a Pactului Ribbentrop-Molotov în Arc peste timp: 23 august 1939-23 august 1944, Constanţa, Muzeul Marinei Române, 2009, pag. 119-128.
 • Tentative de legiferare a teritoriului românesc anexat de sovietici: crearea RSSM în Studia în honorem, Magistri Ion Calafeteanu. Istorie şi istoriografie contemporană, Coord. dr. Florin C. Stan, Constanţa, Editura Muzeului Marinei Române, 2010, pag. 232-245. 
 • Particularităţile învăţământului superior din RSSM în timpul primului an de ocupaţie sovietică în Partide politice şi minorităţi naţionale din România în secolul XX, Sibiu, Techno, 2010, pag. 156-167.
 • Teroarea comunistă din Basarabia în primul an de ocupaţie sovietică (1940-1941) în Destin românesc, 2010, nr. 1, pag. 61-72.
 • Teroarea comunistă din Basarabia în primul an de ocupaţie sovietică (1940-1941) în Destin românesc, 2010, nr. 3-4, pag. 37-68
 • Unele modalităţi de racolare a basarabenilor în NKVD-ul sovietic (1940-1941) în La frontierele civilizaţiei. Basarabia în context geopolitic, economic, cultural şi religios. Conferinţa Internaţională: Galaţi, 21-23 octombrie, 2010, Colectiv de editare: G. Enache ş.a., Galaţi, University Press, 2011, pag. 381-388.
 • Organizarea procedurii de votare şi activitatea Sovietului Suprem al RSSM în timpul primei ocupaţii sovietice (1940-1941) în Revistă de istorie a Moldovei, 2012, nr. 1, pag. 42-78.
 • Impunerea legislaţiei sovietice pe teritoriile româneşti de la Est de Prut în timpul primei ocupaţii sovietice în Tyrageția, 2012, pag. 293-305.
 • Politica sovietică de depopulare a Moldovei de la Est de Prut în timpul primei ocupaţii sovietice. 1940-1941 în Şcoala memoriei, 2011, Prelegeri şi discuții de la a XIV-a ediţie a Şcolii de vară  de la Sighet (11-18 iulie 2011), Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2012, pag. 178-183.
 • Dreptul la circulație pe teritoriul RSS Moldovenească în timpul primei ocupații sovietice (1940-1941) în IN MEMORIAM Gh. Buzatu, Iași, 2014, pag. 793-794.
 • Organizarea acțiunilor informative sovietice referitoare la situația din România (1940-1941) în Basarabia: problemă națională, implicații internațională, 2014, pag. 890-905.
 • Istorie şi politică în comunism (1917-1965): cazul R(A)SSM în Plural, 2016, nr. 1, vol. 4,  pag. 115-118.
 • Omorâți prin înfometare sau timpuri pe care nu le-a vrut Dumnezeu în Maluri de Prut, Piatra Neamț, 2018, pag. 83-97.
 • Modalitățile de rechiziționare a produselor agricole de la locuitorii RSSM în timpul foametei organizate în Akademos, Revistă de știință, inovare, cultură și artă, 2018, nr. 1 (48), pag. 91-98.
 • Activitatea punctelor de primire a cerealelor de pe teritoriul RSSM (1944-1947) în In memoriam Gheorghe Palade (1950-2016), Chișinău, 2018, pag. 418-424