Lucrări științifico-didactice

Muzeul virtual al foametei din Basarabia

Educația estetică în Inițiative didactice. Revistă națională de articole, studii și lucrări științifice, Editor Delta Cart Educațional, 2009, decembrie, nr. 57, pag. 22-23.

Competențele profesorului în contextul reformei curriculare în Contribuții în domeniul educației, științei și tehnicii în anul internațional al biodiversității. Sesiune de comunicări științifie. Grupul școlar industrial energetic, Sibiu. Coordonatori: Sorin Dan Voloșciuc, Lăcrămioara Dărăban, Daniela Rotărescu, Anca Voineag, Sibiu, 2010, pag. 58-60.