Participări la Conferințe științifice

Muzeul virtual al foametei din Basarabia

2008

 • Simpozionul Internațional „Multiculturalitatea – dimensiune europeană a vieții noastre”, ediția I, Liceul Teoretic „Jean-Louis Calderon” din Timișoara, 5 iunie, 2008. Comunicarea prezentată: Multiculturalitatea – exemple de bună practică în implementarea proiectului „Curcubeu-Sibiu, educație interculturală pentru copii și tineri”.

2009

 • Sesiunea de Comunicără județene Sibiu „Monarhia în viața politică și socială românească”, Sibiu, mai, 2009. Comunicarea prezentată: Ultimele zile ale monarhiei românești.
 • Simpozionul Național „Perspective ale calității în educația contemporană”, ediția I, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, 6 iunie, 2009. Comunicarea prezentată: Perspective ale calității în educația contemporană.
 • Simpozion Internațional „Tradiție și inovație în școala modernă”. Școala „Regina Maria”, Sibiu, 20 noiembrie, 2009. Comunicarea prezentată: Educația estetică.

2010

 • Sesiune Internațională de comunicări științifice „Contribuții în domeniul educației, științei și tehnicii în anul internațional al biodiversității”, Grupul școlar industrial energetic, Sibiu, 12 mai, 2010. Comunicarea prezentată: Competențele profesorului în contextul reformei curriculare.

2011

 • Sesiunea de comunicări științifice ale profesorilor de istorie, ediția a XII-a, Sibiu, 29 noiembrie, 2011. Comunicarea prezentată: Misiunea Berthelot la București și Iași.

2012

 • Simpozionul Județean „Momente de civilizație, instituționalitate și istorie românească”. Grupul școlar „Avram Iancu”, Sibiu, 20 ianuarie, 2012. Comunicarea prezentată: Exilul și sfârșitul lui Alexandru Ioan Cuza.

2014

 • Sesiunea de comunicări „Inovație și creativitate în învățământul european”, ediția I, Sibiu. Comunicarea prezentată: Strategii pentru activitatea cuu întreaga clasă și pentru activitatea pe grupe.

2015

 • Simpozion euroregional „Satul – emblema României în Uniunea Europeană”, Sibiu, 22 mai, 2015. Comunicarea prezentată: Aspecte generale privind stropitul de Paște.

2017

 • Sesiunea Națională de Comunicări Științifice „Românii din Sud-Estul Transilvaniei. Istorie, cultură, civilizație”, ediția a XXIII-a. Manifestare dedicată împlinirii a 100 de ani de la Războiul de Întregire Națională și Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Covasna, 29-30 decembrie 2017. Comunicarea prezentată: Unele aspecte cu privire la mobilizarea românilor ardeleni în armata austro-ungară între anii 1914-1918.

2018

 • Simpozion Național cu participare internațională, Sibiu, 27-28 martie, 2018. Comunicarea prezentată: Considerații generale cu privire la o hartă eropică a județului Sibiu. 
 • Simpozionul „Marea Unire de la Marea Neagră”. Constanța, 26-28 octombrie, 2018. Comunicarea prezentată: Caracteristica generală a vieții cotidiene din RSSM în perioada imediată după terminarea celui de al Doilea Război Mondial.   
 • Conferința științifică națională cu participare internațională a tinerilor cercetători „Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație (Ediția a III-a), Chișinău, 15 noiembrie 2018. Comunicarea prezentată: Despre obiceiul popular al Udatului Ionilor din satul Tălmăcel, Județul Sibiu.
 • Conferința științifică națională cu participare internațională a tinerilor cercetători „Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație (Ediția a III-a), Chișinău, 15 noiembrie, 2018. Comunicarea prezentată: Sărbătoarea Lolelor – obicei vechi din Agnita.