REFERENT OFICIAL LA TEZE DE DOCTORAT

Muzeul virtual al foametei din Basarabia

  • Politica Statului sovietic în domeniul învăţământului istoric superior în perioada anilor 1944-1965 (Pe baza materialelor din RSSM), autor Adrian Dolghi. Teza a fost susţinută la 22 decembrie 2010.
  • Relaţiile dintre R. Moldova şi R. Belarusi la etapa actuală, autor Ion Gheleţchi. Teza a fost susţinută la 4 aprilie 2014.