Termeni şi condiţii

Muzeul virtual al foametei din Basarabia

Acest site este creat şi administrat de MUZEUL VIRTUAL AL FOAMETEI , număr de telefon: 0771525309 , adresa de e-mail: marianataranu@muzeulfoametei.ro. Acest document stabileşte termenii şi condiţiile în care puteţi utiliza www.muzeulfoametei.ro. Utilizarea site-ului şi accesul la servicii presupune acceptarea acestor termeni şi condiţii.

Acces, acurateţea informaţiei, clauze de neresponsabilitate

Acest site conține informații pentru persoanele care au interes in aflarea informatiilor expuse și are ca scop furnizarea de informații legate de foametea organizata etc. Este interzisă copierea conținutului, a pozelor din site, tot ce se găsește aici fiind proprietatea Mariana S. Țăranu. Este posibilă printarea informatiilor exclusiv in interes personal.

Confidenţialitate şi preluarea datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, respectiv ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Muzeul Virtual al Foametei are obligaţia de a administra în condiţii de sigurantă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră ori o alta persoană.

Prin accesarea şi utilizarea site-ului www.muzeulfoametei.ro datele cu caracter personal şi orice alte informaţii furnizare de dumneavoastra pot fi prelucrate şi utilizate de noi în orice activitaţi şi scopuri legate de marketing, în scopul realizarii de baze de date respectiv utilizarea acestora pentru crearea continutului.

În cazul în care utilizatorul nu mai doreste sa primeasca nici un fel de mesaj de la Muzeul Virtual al Foametei, acesta are obligaţia de a cere acest lucru la adresa marianataranu@muzeulfoametei.ro. Ca urmare a solicitării explicite a utilizatorului, Muzeul Virtual al Foametei se obligă să înceteze a trimite emailuri sau a utiliza emailul/datele personale ale persoanei respective în scopurile definite mai sus .

Muzeul Virtual al Foametei are obligaţia de a nu face publică adresa de email a clienţilor şi de a nu o dezvălui unei terte părţi, dacă aceasta nu se află între partenerii agreaţi, excepţie făcând cazul necesitaţii respectării legii.